LogAlarm

LogAlarm Cloud küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilmiştir. Verilerinizi bulut ortamında güvenle saklayabilmenize ve analiz etmenize olanak sağlar


5651, KVKK (GDPR) uyumluğu

Altyapı Gerekmeksizin Çalışma

Yüksek Performans

Düşük Maliyet

100 GB'a Kadar Canlı Veri Analizi

Minimum 2 Yıl Veri Yedekleme Hizmeti